Kalkuláció

BTE számítás *

Szuka
Törzskönyv
Max. életkor:
15+ év
Kan
Törzskönyv
Max. életkor:
15+ év
Tervezett utód
BTE értéke
* Forrásadatok MEOESZ adatbázis alapján
Szekció szürke háttér
Meghatározás

Beltenyésztettség fogalma

A beltenyésztésnek nevezzük olyan egyedek párosítását, amelyek szorosabb rokonsági kapcsolatban állnak egymással, mint a fajta vagy kisebb (pl: magyarországi) populáció átlagos rokonsági foka.

Minden mesterségesen kitenyésztett kutyafajta kevés-számú őstől származik, ezért a fajta kialakításánál szükségszerűen gyakran alkalmaztak rokonpárosítást, ezért minden azonos fajtához tartozó kutya távoli rokona egymásnak, akkor is, ha ez a származási lapon ez már nem nyomon követhető. A rokonpárosítás alkalmazásával bizonyos kívánatos külső és belső tulajdonságok rögzíthetőek, előfordulási arányuk növelhető a fajtában, és ezzel növelhető az állomány homogenitása. Ez előnyös és kívánatos! De sajnos ugyanakkor a hátrányos, pl. betegségeket okozó gének is felszaporodhatnak a rokontenyésztésnél. Ezt szem előtt tartva kell cselekednünk!

DNS spirál szerkezet
BTE

Beltenyésztettségi
együttható

A beltenyésztettség fokát számszerűsíti a beltenyésztettségi együttható. A beltenyésztettségi együtthatót bonyolult matematikai képlet segítségével lehet kiszámítani, mely figyelembe veszi a közös ősök számát és a generációs távolságot. Ez kiszámítható az egyes egyedekre és az egész populációra is. Értéke elméletileg 0 és 100% között mozog, és azt fejezi ki, hogy mi annak a valószínűsége, hogy a gén egy bizonyos részén (lokus) levő két allél (gén változat) azonos, tehát közös őstől származik.

A FEDO alkalmazás elsősorban a tenyésztőknek kíván segítséget nyújtani, hogy előre meg tudják határozni a születendő kölykök beltenyésztettségi fokát és ezt, a többi szempont mellett, figyelembe vehessék a tenyészpárok kiválasztásánál.

Section grey background
Utódtervezés

A beltenyésztettségi együttható megfelelő szintje

Minél több ősét ismerjük a párosítandó egyedeknek, annál pontosabban lehet kiszámolni a születendő kölykök beltenyésztettségi együtthatóját. Optimális lenne, ha tíz ősi sort tudnánk vizsgálni. Tíz, vagy annál több ősi sor vizsgálatánál a számítás azonban nagyon hosszú ideig tartana, ezért a BTE-számoló függvényt 6 generációra korlátoztuk. Ez már elég mélység ahhoz, hogy pontos képet kapjunk az egyedről, másrészt még elfogadhatóan gyorsan számolható.

A fentebb felsorolt okok miatt a fajta érdekében kívánatos a beltenyésztettség mértékét minél alacsonyabb szinten tartani. A könnyebb tájékozódás érdekében a különböző beltenyésztettségi fokokat színkódokkal is jelöltük az alábbiak szerint:

Beltenyésztettségi fokok
Színkód Értékek Értelmezés
Zöld 3,125% alatti értékek Alacsony beltenyésztettségi fok:
A születendő kölykök törzskönyvében a szülők, nagyszülők és dédszülők sorában nincs ismétlődés.
Sárga 3,125 - 6,25% közötti értékek Magas beltenyésztettségi fok:
Ha a párosítandó kutyák szülei és nagyszülei között van közös ős, - az MKFE Tenyésztési Szabályzata alapján - a tenyésztési vezető előzetes engedélye szükséges a párosításhoz.
Piros 6,25% fölötti értékek Nagyon magas beltenyésztettségi fok